Service Concept


Het service concept is een gezamenlijk opgesteld ‘handboek’ waarin wordt vastgelegd wat uw gasten, klanten of patiënten mogen verwachten tijdens interactiemomenten met uw organisatie. Het service concept is ook zeer nuttig voor organisaties die nog niet goed weten waar ze staan met betrekking tot dienstverlening. 

De gewenste houding en gedrag van uw medewerkers wordt concreet beschreven. Het is hiermee ook een mooie leidraad voor het ‘inrichten’ van nieuwe afdelingen of ‘gewoon’ het inwerken van nieuwe medewerkers. Het service concept versterkt het gezamenlijk beeld op de dienstverlening en verstevigt het fundament onder functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Hoe geven wij het service concept vorm?

  • Tijdens de kick off met het team leggen we de basis voor de weg die we samen gaan bewandelen. De uitgangspunten zijn de visie en missie van uw organisatie.
  • In de aansluitende workshop wordt ‘de eerste paal geslagen’ van het eigen service concept. Een brede afvaardiging van de organisatie ondersteunt het draagvlak en de betrokkenheid.
  • In een ‘petit comité’ met betrokkenen uit alle disciplines wordt het service concept verder inhoud gegeven en uiteindelijk gefinetuned.
  • Het service concept wordt op inspirerende wijze gepresenteerd, eventueel versterkt met training.
  • Jaarlijks wordt het service concept beoordeeld en waar nodig bijgeschaafd.

Versterk samen alle interactiemomenten!