Prof. Dr. Groenland zorgt voor uniek kwalitatief onderzoek


Om klantbeleving inzichtelijk te maken verzorgt Mystery Review kwalitatief onderzoek met de inzet van mystery shoppers. Om de kwaliteit en validiteit van de onderzoeken wetenschappelijk te bewaken is Mystery Review een samenwerking aangegaan met Prof. Dr. Groenland. Groenland is verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen als hoogleraar Business Research Methodology waar hij onder andere onderzoeksmethodologie doceert.

Kwaliteit

Mystery Review stelt hoge eisen aan de kwaliteit, betrouwbaarheid en validiteit van de belevingsonderzoeken die zij uitvoert. Het geven van verklarend inzicht (klanttevredenheid) naast het geven van beschrijvende feiten (klantbeleving) zijn hierbij kenmerkend. Groenland’s expertise op het gebied van onderzoeksmethodologie wordt onder andere ingezet bij de analysefase van het onderzoek om te komen tot een sluitende probleemstelling en bij het opstellen van de vragenlijsten.

Groenland

Prof. Dr. Groenland volgde aan de Universiteit van Tilburg de opleiding psychologie, met als specialisatie consumentenpsychologie. Sinds zijn afstuderen is hij werkzaam in de wetenschap en onderzoek. Groenland is actief in het bedrijfsleven en tevens verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit.

Mystery Review, kwalitatief onderzoek, groenland, customer journey